Hankyu Corporation

menu

站内图

Ishibashi handai-mae

宝塚本线大阪梅田方向

宝冢方向

箕面线箕面方向

车站平面图(pdf)