Hankyu Corporation

menu

路线图

神户本线宝塚本线京都本线

神户本线

站内图

Osaka-umeda JusoNishinomiya-kitaguchi

RokkoKobe-sannomiyaTakarazuka

宝塚本线

站内图

Osaka-umeda JusoHotarugaike

Ishibashi handai-maeMinohIkeda

Takarazuka

京都本线

站内图

Osaka-umeda JusoAwaji

KatsuraArashiyamaKarasuma

Kyoto-kawaramachi